BYGGNADSPLANERING


All byggnadsplanering görs enligt kundens specifika behov och önskemål. Det kan handla om enkla skissritningar till färdiga bygglovsritningar. Samtliga bygglovshandlingar som behövs vid ansökan om byggnadslov färdigställs.

Tillsammans med kunden analyseras byggnadsprojektet. Byggnadsplaneringen görs i 2D eller 3D. Ritningar i 3D ger goda möjligheter att betrakta helheter samt enskilda detaljer.
Ritningar i 2D och 3D

Referenser


<- TILLBAKA
Byggnet Roger Sundkvist Ab Oy Ryssjevägen 15, 68555 Bosund
© 2014 Byggnet Roger Sundkvist Ab, Designed by SannielDesign