ENERGICERTIFIKAT


Från och med 1.7 2014 behövs energicertifikat för alla egnahemshus byggda efter 1980 samt par- och radhus vilka säljs eller hyrs ut.

Med hjälp av energicertifikat är det möjligt att jämföra byggnadens energieffektivitet. Speciellt vid försäljning och uthyrning är detta intressant för kunden. I certifikatet baseras uträkningarna på bland annat isolering, fönster, ventilation och värme.

Energicertifikatet är indelat i olika energiklasser, skala A-G, för att beskriva byggnadens totala energianvändning. Energieffektivitetsklass bestäms av byggnadens årliga energibehov per kvadratmeter. Beräkningarna baseras på energiomvandlingsfaktorer, som speciellt gynnar förnybara energikällor.
Energicertifikat<- TILLBAKA
Byggnet Roger Sundkvist Ab Oy Ryssjevägen 15, 68555 Bosund
© 2014 Byggnet Roger Sundkvist Ab, Designed by SannielDesign